Hoppa till huvudinnehållet

Fullgod vård inom rimlig tid

Publicerad:
Sverigedemokrater menar att Region Örebro län misslyckats med väntetiden till BUP.
Sverigedemokrater menar att Region Örebro län misslyckats med väntetiden till BUP. Foto: Anders Wiklund / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändare ”Regionerna ska driva våra kärnverksamheter”.

Efter 31 år i privat regi har nu Pålsboda vårdcentral sorgligt nog försatts i konkurs. Vi har följt händelseutvecklingen där alla patienter som varit listade i Pålsboda nu får söka sig till andra vårdcentraler. Den vårdcentral som ligger närmast tillhands är den nyss privatiserade vårdcentralen i Hallsberg, som numera drivs av Capio.

Insändaren som kommenteras:

Regionerna ska driva våra kärnverksamheter

I en debattartikel från Vänsterpartiet skyller man nedläggningen i Pålsboda på just privatiseringen. Men sanningen är att om inte Pålsboda vårdcentral hade privatiserats för 31 år sedan, ja då hade den lagts ner redan då. De boende i Pålsboda hade redan för över 30 år sedan fått ta sig till någon annan vårdcentral. Regionens dåvarande styre, även då ledd av Socialdemokraterna, ansåg sig nämligen inte kunna driva den vidare. I oktober 1992 blev den, tack vare en driven läkare, övertagen och drevs vidare i privat regi ända fram tills nu.

Vad gäller vårdcentralen i Hallsberg, levde under en avsevärd tid inte alls upp till kraven när den drevs av regionen. Det saknades bland annat läkare som var villiga att arbeta där. När Capio tog över vårdcentralen i Hallsberg fanns det plötsligt läkare som ville ha jobb i Hallsberg och tur är väl det, med tanke på alla nya patienter som de nu fått ta över från Pålsboda. Det är samma lokaler och samma patienter som när vårdcentralen drevs regionalt, ett tydligt tecken på att det är arbetsgivaren som är den svaga punkten, inget annat. Vi Sverigedemokrater anser att det är ett stort problem att regionen inte är en tillräckligt bra arbetsgivare som kan attrahera tillräckligt med personal.

Sverigedemokraterna har under hela förra mandatperioden drivit en regionpolitik där arbetsvillkoren i sjukvården skulle ha varit bättre med vår budget än vad den är med nuvarande styre. Exempelvis så har Sverigedemokraterna i region Örebro län varje år räknat upp lönerna på ett ärligt sätt i våra budgetförslag. Det är något som de styrande partierna inte har gjort i sin budget, inte förrän det var dags för valår, just det året lade de till en lönehöjning och kallade det för “satsning”. I verkligheten har de sparat de tidigare åren, genom att inte räkna upp vårdpersonalens löner i takt med att allt annat ökar i pris.

Sverigedemokraterna håller med Vänsterpartiet om att regionen borde klara av att driva sina kärnverksamheter i egen regi, men när det nuvarande styret uppenbarligen inte gör det så är alternativet med privata aktörer ett mycket bättre alternativ än att fortsätta med en verksamhet som inte går att driva runt, ofta på grund av personalbrist.

Regionens styrande minoritet misslyckas inte bara med att driva vårdcentraler, Region Örebro län har även en alltför lång väntetid till Barn- och ungdomspsykiatrin. På det senaste regionfullmäktigemötet 21-22 juni röstade Sverigedemokraterna och Liberalerna för Moderaternas utmärkta motion om att införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, vilket skulle möjliggöra att fler barn och unga skulle få hjälp snabbare. Eftersom de styrande partierna numera är i minoritet så har oppositionspartierna möjlighet att gå ihop och vinna över styret, men eftersom V och ÖrP istället valde att rösta med de styrande S, Kd och C, får barnen och ungdomarna med psykisk ohälsa fortsätta att stå i kö. Det är tyvärr följden av att låta ideologi gå före sakpolitik.

För barnen och ungdomarna och för deras anhöriga kanske det inte spelar så stor roll om de får hjälp av en privat mottagning eller en regionalt driven verksamhet, det kostar varken mer eller mindre i patientavgift. Sverigedemokraterna anser att det viktiga är att alla får en fullgod och professionell vård inom rimlig tid.

Elin Jensen (SD) oppositionsråd Region Örebro län

Patrik Nyström (SD) oppositionsråd Region Örebro län

Artikeltaggar

BudgetarCapioElin JensenHallsbergModeraternaÖrebro länPålsbodaPatrik NyströmRegion Örebro länSjukvårdSverigedemokraternaVänsterpartietVårdVård och omsorgVårdcentraler