Hoppa till huvudinnehållet

Ett liv i frihet

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ord är viktiga. De påverkar och styr vårt handlande och våra känslor. Ordet ”frihet” fascinerar mig med så många olika betydelser när det sätts in i sammanhang, som till exempel yttrandefrihet eller frihet att välja.

Menar vi frihet ATT eller frihet FRÅN? Och vad betyder egentligen att ”ha större frihet”.. ?

Ordboken säger att frihet är ”rätten att tala, tänka och agera som man vill”. Synonymer är bland annat självständighet, oberoende, frigjordhet, befrielse, tillåtelse (rättighet). Motsatser blir ofrihet, förtryck, bundenhet, beroende, tvång och krav (skyldighet) Enligt Wikipedia finns dock ingen tydlig definition av ordet utan det är mer ett socialt, politiskt och metafysiskt begrepp.

Politiskt gäller ett liv i frihet individens oinskränkta möjlighet att tala (yttrandefrihet), tro (religionsfrihet) och förflytta sig geografiskt (rörelsefrihet) som i ordbokens förklaring. Mycket av det styrs av lagar. Och friheten ser olika ut i världens länder, oavsett självstyre eller inte. Skillnad görs också på män och kvinnors frihet oavsett land.

Socialt och metafysiskt sett blir ordet svårare att greppa. Nu kommer känslor, normer och tyckanden in i bilden. Social frihet brukar menas det utrymme en människa har i relation till andra, med underförstådda outtalade gränser om hur man får/bör bete sig. Metafysiskt det vill säga filosofiskt sett brukar frihet avse ”den fria viljan” och ens möjlighet/förmåga att fatta självständiga beslut. En del hävdar att frihet styrs av yttre ting som pengar, prylar och upplevda erfarenheter. Är det att betrakta som ett liv i frihet? I det filosofiska hamnar också det existensiella, vår tro. Vad vi som fysiska varelser tar till oss i själen, i sinnet, det som inte syns och inte alltid kan mätas. Detta osynliga påverkar också våra ”fria val”, ofta det moraliska, vad en tycker är ”rätt och fel” i ett liv i frihet.

Foto: NORA LOREK / TT

Ovan tankar startade av sommarens diskussioner kring balansen mellan yttrandefriheten, religionsfrihet och dess konsekvenser. Var går gränserna i hur friheten uttrycks mellan och av folk och individer? Jag har inget svar.

Men i rubriken för helgens bibeltexter: ”Friheten i Jesus”, om hur han hanterade sin vardag, kommer jag fram till följande: ett kristet liv i frihet bygger på kärlek och respekt för allt levande, på att vara tillåtande. Och att tvång och förtryck (slaveri) inte ska förekomma. Vad tror du?

Anna Danielsson

Artikeltaggar

Mänskligt