Hoppa till huvudinnehållet

Vad händer med Karlskoga BB?

Publicerad:
Alf Rosberg (M) undrar hur beslutet att öppna förlossningen i Karlskoga ska förverkligas.
Alf Rosberg (M) undrar hur beslutet att öppna förlossningen i Karlskoga ska förverkligas. Foto: Roger Gleisner

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den 21 juni 2023 fattade Regionfullmäktige beslut om att Karlskoga BB skall öppnas under denna mandatperiod. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande omtalade i en artikel i KT att han hade en plan för detta. Vad planen innehöll var mer otydligt mer än att viss personal skulle utbildas.

Att riva ner en BB-avdelning gick fort men att bygga upp den igen kommer inte att gå lika fort. Eftersom beslutet säger att BB skall öppnas under denna mandatperiod är det viktigt att detta arbete nu påbörjas och konkretiseras. I Karlskoga med omnejd är vi många som med intresse kommer att följa förverkligandet av detta beslut. Jag hoppas att även den majoritet i Regionfullmäktige som fattade beslutet också står bakom värdet av att vi får del av en löpande och öppen rapportering.

I min värld är det viktigt att det nu formuleras en detaljerad projektplan och att en kompetent projektledare tillsätts. Det bör vara en hel del arbete som måste göras. Det kan bl.a. vara att rusta upp och iordningsställa lokaler, anskaffa utrusning, utveckla en modern utrustning för kommunikation mellan Karlskoga och USÖ. Framförallt krävs att man påbörjar rekrytering av kompetent personal som ges möjlighet att delta i och påverka detta arbete. Arbetet måste ha som mål att skapa en ny förlossningsverksamhet inom Karlskoga lasarett av en kvalitet som sticker ut och som attraherar och lockar ny personal. Inledningsvis kan det vara så att de extraordinära kompetenserna som krävs i ett inledningsskede inte finns tillgängliga inom Regionen utan måste hyras in. Detta får i så fall inte vara ett hinder.

Till detta behövs säkert en översyn av de stödresurser som en nyöppnad förlossningsverksamhet kräver av lasarettet som ett utvecklat akutsjukhus.

Eftersom ett öppnande av förlossningen i Karlskoga skall ske under denna mandatperiod så är tiden begränsad. Arbetet måste igång omedelbart. Is lutet på denna mandatperiod kommer ett nytt val där resultatet av detta arbete kommer att utvärderas.

Jag, och många med mig, ser till en början fram emot en öppen och transparent information om en projekt- och tidplan samt organisation för genomförandet av Regionfullmäktiges beslut.

Alf Rosberg

Moderat

Läs också:

Det är planen för att återöppna förlossningen i KarlskogaAlla överens: Karlskoga BB kan återöppnas innan valet 2026

Artikeltaggar

Alf RosbergArbeteBeslutFörlossningKarlskogaOrganisationerRekryteringUniversitetssjukhuset ÖrebroVård och omsorg