Hoppa till huvudinnehållet

Höj den allmänna pensionen!

Publicerad:
Det är inte rimligt att genomsnittspensionen för kvinnliga pensionärer i dag ligger mer än 9 000 kr under den av regeringen fastställda nivån för arbetskraftsinvandrare, skriver debattörerna.
Det är inte rimligt att genomsnittspensionen för kvinnliga pensionärer i dag ligger mer än 9 000 kr under den av regeringen fastställda nivån för arbetskraftsinvandrare, skriver debattörerna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Som pensionärsorganisation kan det vara något udda att behöva reflektera över svensk lönesättning. Ända sedan Saltsjöbadsavtalet skrevs under, har lönesättning skett efter förhandlingar mellan parterna. Det har varit ett stabilt system frikopplat från statsmaktens inflytande. Ett system som både arbetstagare och arbetsgivare varit nöjda med.

Från den 1 november 2023 finns ett nytt så kallat ”märke” för svensk lönesättning som är satt av regeringen för att begränsa arbetskraftsinvandringen och uppgår till 27 360 kr. Det är beslutat vara den nivå som nuvarande regering anser man ska ha för att ha skäliga levnadsvillkor åtminstone som arbetskraftsinvandrare. Nivån gäller för all utländsk arbetskraft som har arbetstillstånd och kommer från områden utanför EU.

”Märket” har också fått ett antal fackliga organisationer att regera utifrån att många ingångslöner inom ett stort antal avtalsområden ligger betydligt under 27 360 kr.

Svenskt Näringsliv är också kritiska för att regeringen frångår den svenska modellen och att nivån hotar många företag som kommer att påverkas i sin lönesättning. Oro finns också att det fastställda beloppet kommer att öka den svarta arbetsmarknaden och på det sättet minska skatteintäkter och förstärka det så kallade ”skuggsamhället”, dvs det samhälle där arbetskraft utnyttjas och saknar samhällets skyddsnät.

För oss pensionärer väcker beloppet 27 360 kr, som riktmärke för en skälig levnadsnivå, ett antal frågor. 2022 var den genomsnittliga pensionen (allmän och tjänstepension) 21 600 kr. Motsvarande genomsnitt för kvinnor som bidragit under ett långt arbetsliv ligger på 18 200 kr. För de pensionärer som lever på garantipension handlar det som mest om 10 631 kr.

Utifrån redovisningen ovan kan PRO i Örebro län konstatera att för arbetskraftsinvandrare krävs minst 27 360 kr i lön för skälig levnadsnivå, men för fattiga pensionärer räcker det med 10 631 kr per månad som riktmärke. Vi fordrar en förklaring.

Vi möter också många äldre som oroar sig för den framtida omsorgen. Det befaras att delar av vårdpersonalen som är av utländsk härkomst kommer att tvingas sluta sina arbeten, då man inte når upp till den angivna lönenivån. Vården kommer att mista medarbetare trots att man redan nu lider av kompetensförsörjningsbrist.

Som pensionärsorganisation kräver vi en översyn av pensionssystemet. Ett krav som vi haft länge och som nu blir allt tydligare då regeringen har satt ett riktmärke på 27 360 kr för delar av den svenska arbetsmarknaden. I nuvarande pensionssystem finns en broms. Nu är det dags att införa en gas eftersom den framtida prognosen i pensionssystemet visar på kraftiga överskott.

Det är inte rimligt att genomsnittspensionen för kvinnliga pensionärer i dag ligger mer än 9 000 kr under den av regeringen fastställda nivån för arbetskraftsinvandrare.

Höj den allmänna pensionen!

PRO Örebro län

genom Robert Mörk, Margareta Jansson, Lena Ottosson

Artikeltaggar

ArbeteArbetsgivareEULönerPensionPolitikPrivatekonomiPROSvenskt NäringslivÖrebro län